Nye Aaktiviteter:
 
   

Torsdag den 25. april 2019 kl. 19
vil Nic. underholde os med billeder
og fortællinger fra lokalområdet.

Stedet er DGS, Sundgade 100, 6320 Egernsund.